Katalog motocyklů ČZ
 
?php echo $article->nadpis; ?>

O knize »

Objednávejte zde » Recenze » Kontakt »
 

Údržba a opravy motocyklů ČZ 125 a 150C

TRIO - Údržba a opravy motocyklů ČZ 125 a ČZ 150C

Augustin Šulc, Karel Šulc, Augustin Šulc mladší

po letech připravili pro tisk a doplnili Libuše Šulcová a Dušan Šebek 

 

Údržba a opravy motocyklů ČZ 125 a 150C

Firma generální zastoupení ČZ byla pojmem jak za doby první republiky, tak do roku 1948, kdy došlo ze strany bolševiků k likvidaci. Bratři Šulcové byli jedni z nejpovolanějších, kteří znali motocykly ČZ do všech detailů. Mnoho reklamních brožur, knih k obsluze ČZ a článků nese jejich rukopis, ač jejich jméno nemohlo 

být uvedeno. Přesto jejich rady neztratily ani po mnoha letech nic ze své aktuálnosti a výpovědní hodnoty.

Články původně vycházely ve Světě motorů - pro značný zájem čtenářů vznikl rukopis knihy, která měla být vydaná v roce 1955 - k tomu již nedošlo. Bratři Šulcové měli po roce 1948 zakázáno jakékoli publikování, nesměli ani pracovat v motocyklovém průmyslu, ačkoli v době před II. světovou válkou a těsně po ni byli přední odborníci v oblasti motorismu. Články vydávaly z tohoto důvodu pod pseudonymem TRIO.

K původním rukopisům A. a K. Šulce jsme doplnili obrázky z archivu ČZ, doplnili stručnou historii výroby ČZ 125/150C a stručnou historii firmy Bratři Šulcové

Libuše Šulcová a Dušan Šebek